Informacje

Pytania, uwagi prosimy  wysyłać mailowo na adres: sklep@solovino.pl

Korespondencja

Korespondencję listową i przesyłki prosimy  kierować na adres:

New Projects sp. z o.o.

Sklep winiarski Solovino

ul. Nadwiślańska 11 lok. 328 

30-527 Kraków

Dane spółki

New Projects Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 43/13

30-323 Kraków

NIP 6762458195, REGON 122648695.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa

Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000431428, kapitał zakładowy 5000,00 zł