Polityka Prywatności

Strona internetowa solovino.pl („Serwis”) jest obsługiwana przez New Projects

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Administrator”). Polityka prywatności określa zasady

przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików

Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Należy uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając

z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to,

czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora. W przypadku

jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i

plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: biuro@solovino.pl

I. Definicje

1. Administrator – spółka New Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która świadczy

usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach

Użytkownika.

2. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i

przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron

internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze

świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za

pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - strona internetowa w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy,

działającą w domenie: www.solovino.pl

6. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje

dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie

usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W

szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów

lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają

zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis

indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której

pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci

Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje

ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego

Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza

funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych

statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które

pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych

Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych

do preferencji Użytkownika;

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) konfiguracji Serwisu;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności

c) świadczenia usług reklamowych

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez

Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,

Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą

konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby

blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej

bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej Serwisu.

V. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane

na niniejszej stronie.